لوازم ژئو تکنیک وانواع پکر

  سرمته دیامی نرم بر76

سرمته دیامی نرم بر۷۶

سرمته فولادی

سرمته فولادی

سرمته دیامی

سرمته دیامی نانکورینگ۵۶

سرمته پنجه ای

سرمته پنجه ای

سرمته pdc

سرمته pdc66

سرمته نانکورینگ

سرمته نانکورینگ

سرمته فورپلینگ

سرمته فورپلینگ

کوپلینگ راد50

کوپلینگ راد۵۰

سرمته دیابوریت

سرمته دیابوریت

فیشینگ

فیشینگ

  تمامی سرمته های دیامی وفیشینگ و لوازم مربوطه در سایز های متنوع دیگر نیز موجود میباشد

انواع سرمته نمونه گیری

انواع سرمته نمونه گیری وایرلاین ومتریک

پکرمکانیکی سطل پکر

پکرمکانیکی-سطل پکر-انواع لاستیک پکر

لاستیک پکرپنوماتیک

لاستیک پکر پنوماتیک

 پکرهیدرولیکی

پکرهیدرولیکی

پکرپنوماتیک

پکرپنوماتیک

لاستیک پکر

انواع لاستیک پکر در سایزهای مختلف

پکرمکانیکی

پکرمکانیکی درسایزهای مختلف

پایه مانومتر

پایه مانومتر