لوازم شاتکریت

 

روتورشاتکریت260

روتور۲۶۰

سرنازل لاستیکی

سرنازل لاستیکی

لاستیک زانویی

لاستیک زانویی

جک بولت260

جک بولت۲۶۰

جک بولت263

جک بولت۲۶۳

کوپلینگ

کوپلینگ

گیربکس شاتکریت

گیربکس دستگاه

نازل فلزی

سرنازل فلزی

لاینر

لاستیک استوانه ای(لاینر)۱۶لیتری

سرنازل پلی یورتان

سرنازل پلی یورتان

همزن240

پروانه همزن۲۴۶

چرخ جلوشاتکریت

چرخ عقب شاتکریت

کوپلینگ الکتروموتور

کوپلینگ الکتروموتور

بست چنگکی

بست چنگکی در سایرمختلف

واشربست چنگکی

واشرلاستیکی بست چنگکی

صفحه استیل263

صفحه روتورپایین۲۶۳(صفحه استیل)

صفحه استیل260

صفحه روتور۲۶۰(صفحه استیل)

صفحه استیل246

صفحه روتور۲۴۶(صفحه استیل)

صفحه لاستیکی260

صفحه لاستیکی بالا۲۴۰

صفحه لاستیکی240

صفحه لاستیکی پایین۲۴۰

صفحه لاستیکی260

صفحه لاستیکی بالا۲۶۰

ویبراتوربرقی

ویبراتوربرقی۱۰۰کیلو

ویبره بادی

ویبره بادی

انواع بست2پیچ و4پیچ

انواع بست۲پیچ و۴پیچ درسایزهای مختلف