تهویه


تهویه در تونل

تهویه بعنوان عامل اصلی حیات در یک تونل نقش بسیارمهم و ارزنده را ایفا می کند. در دنیای امروز، اگر تونل را بعنوان یک موجود زنده در نظر بگیریم، تهویه یک شریان و یک رگ حیاتی می باشد که اکسیژن لازم را برای این موجود زنده را فراهم می کند.

از این رو یک سیستم تهویه، با آوردن هوای تازه و سالم به درون محیط تونل، آلاینده های مضر را به بیرون محیط تونل می فرستد و آنرا برای استفاده، در دسترس قرار می دهد . تهویه تونل هم در هنگام حفاری و هم به هنگام استفاده بسیار مهم می باشد .
بدون داشتن یک سیستم تهویه مناسب و کارآمد، هیچ تونل یا راه زیرزمینی که نیازمند تردد انسان است نمی تواند بطور امن و سالم به حیات خود ادامه دهد. در نتیجه هدف از تهویه در تونل، حفظ و نگهداری محیط آن از آلاینده هایی همچون Co که بوسیله ترافیک، بخصوص موتور دیزل ایجاد می شود، می باشد.
شرکت تجهیز تونل جوان به جهت تأمین نیازهای تهویه در فضاهای زیرزمینی در دو شاخه اصلی طراحی و ساخت فن و تولید ادوات انتقال هوا حضور وسیعی داشته و به همین منظور با بکارگیری از آخرین تکنولوژی های ساخت پروانه و همچنین بالانس آن به دو روش دینامیکی و استاتیکی ضمن بالا بردن راندمان از هدر رفتن انرژی به روش های مختلف و همچنین از تولید صدای ناهنجار جلوگیری کرده است.
نکته بسیار قابل توجه در تولید فن های این شرکت استفاده از پروانه مجزای دوم در مجموعه های 2 موتوره این شرکت بوده که با گردش در جهت خلاف جهت گردش پروانه اول مولفه پیچشی تولید شده توسط پروانه اول را حذف کرده و از اصطکاک بیش از حد جریان هوای داخل داکت جلوگیری می نماید.