تزریق M400

دستگاه تزریقm400

دستگاه تزریقm400

روتورو استاتور

روتور و استاتور

 

تمامی قطعات یدکی دستگاه m400موجود میباشد

درصورت درخواست تماس حاصل فرمایید