انواع شیلنگ

شیلنگ2.1/2اینچ شاتکریت

شیلنگ۲٫۱/۲اینچ شاتکریت(سل ترکیه)

شیلنگ هوا سندبلاست

انواع شیلنگ هوا.سندبلاست.شاتکریت

شیلنگ سیم دار4لا

شیلنگ سیم دار-۴لا

شیلنگ سیم دارونخ دار

انواع شیلنگ سیم دار-نخ دار۳/۴الی۶اینچ

 

انواع شیلنگ سیم دار-نخ دار

انواع شیلنگ سیم دار ونخ دار

شیلنگ 4تا8 اینچ.تخلیه سیمان

انواع شیلنگ۴تا۸اینچ۶متری-جهت تخلیه سیمان وبتن

انواع شیرگازی

انواع شیرگازی

بست واتصالات وسرشیلنگی

انواع بست واتصالات وسرشیلنگی